/

/

Zasoby ludzkie

Zasoby ludzkie

Zasoby ludzkie to zasoby firmy w zakresie wiedzy, umiejętności i motywacji jej pracowników. Zastępczo używa się również terminu kapitał ludzki, chociaż ma on węższe znaczenie.
4.5/5
4.5/5 Ocena

Spis Treści

Udostępnij artykuł

Zasoby ludzkie: definicja

W przeciwieństwie do zasobów finansowych i rzeczowych, zasoby ludzkie są bezpośrednio związane z zatrudnionymi w firmie pracownikami. Nie są one jednak definiowane przez liczbę pracowników, a wiążą się z potencjałem, jaki pracownicy wnoszą do firmy. Innymi słowy, są to umiejętności i kompetencje zespołu w zakresie realizacji postawionego przez firmę zadania. Za nadzór nad szeroko pojętym obszarem zasobów ludzkich, odpowiada dział Human Resources.

 

Zarządzanie personelem

Zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, często określane jako zarządzanie personelem, polegają zasadniczo na pozyskiwaniu, utrzymywaniu, planowaniu rozwoju i tworzeniu struktur zespołu firmy. Nie są to jednak jedyne aspekty, do których odnosi się pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi.

Dobre zarządzanie kapitałem ludzkim wnosi również wkład w kulturę przedsiębiorstwa, zwiększa jego produktywność i zaangażowanie personelu. Dbałość o rozwój kompetencji zespołu i dobrą komunikację to elementy tworzenia dobrej atmosfery pracy. A to ona sprawa, że wszyscy pracują chętniej i bardziej utożsamiają się z wykonywanymi zadaniami.

Innym ważnym zadaniem działu Human Resources jest ocena poszczególnych pracowników w odniesieniu do ich kompetencji miękkich i twardych, co powinno być wykorzystane przez firmę do wpisania poszczególnych osób w jej strukturę w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystywać ich mocne strony w codziennej pracy. Jest to bardzo ważny czynnik wpływający na efektywność organizacji.

“Zasoby ludzkie”: krytyka pojęcia

Termin ten bywa często krytykowany jako zrównujący pracujący w firmie zespół, z innymi zasobami, którymi dysponuje przedsiębiorstwo, co może pociągać za sobą bardzo odhumanizowane podejście do pracującej kadry. Wiele firm nie mówi już o posiadanych zasobach ludzkich, a po prostu o ludziach, personelu, zespole.

Z kolei zwolennicy dalszego korzystania z tego sformułowania, wskazują na pozytywne aspekty określenia „zasoby ludzkie”, wspominając o tym, że pojęcie to często kieruje uwagę firm na to, iż jest to „kapitał”, o który warto dbać i go rozwijać.

Finalna ocena tego terminu zależy od tego, jak definiuje i postrzega go dana osoba.

Pracownik w centrum zainteresowania firmy

Dobrze zorganizowane zarządzanie zasobami ludzkimi jest bardzo korzystne dla firmy. Dlatego, aby dbać o motywację oraz efektywność pracowników, należy patrzeć na „zasoby ludzie” przez pryzmat potrzeb, zainteresowań, umiejętności konkretnych ludzi, którzy tworzą zespół. Świadomość społecznej odpowiedzialności wobec własnych pracowników tworzy zdrową kulturę korporacyjną, która ostatecznie zwiększa konkurencyjność firmy — bez względu na to, czy mówimy o personelu, pracownikach czy zasobach ludzkich. Samo określenie nie ma większego znaczenia, liczy się stosunek firmy do osób, które zatrudnia. Jeśli taka postawa jest pozytywna i wspierająca, firmy mają większe szanse na znalezienie i utrzymanie dobrych pracowników, szczególnie w czasach walki o najlepsze talenty na rynku pracy.

Interesujące opracowania