/

/

Pokolenie Y

Pokolenie Y

Millenialsi to osoby, które urodziły się pomiędzy rokiem 1980 a 2000. Są to osoby, które w czasie dzieciństwa lub wczesnej młodości, przeżyły boom technologiczny.
4.8/5
4.8/5 Ocena

Spis Treści

Udostępnij artykuł

Millenialsi na rynku pracy

Pokolenie Y to zarówno młodzi managerowie, jak i osoby, które dopiero niedawno weszły na rynek pracy. Niezależnie od tego, o której z tych grup myślimy, to są to pracownicy bardzo cenni i pożądani przez pracodawców. Millenialsi to osoby dobrze wykształcone, znające języki obce, zaznajomione z technologiami i szybko uczące się nowinek, nic więc dziwnego, że jest na nich duże „zapotrzebowanie”. Jednocześnie, pokutują wobec nich stereotypy, mówiące, że Pokolenie Y to osoby o wysokich oczekiwaniach, mało lojalne wobec pracodawcy i nie do końca zaangażowane w pracę. Na pewno są to stwierdzenia krzywdzące, ale nie można negować tego, że Millenialsi wymogli na pracodawcach zmianę podejścia do pracowników, chociażby dlatego, że bardzo cenne jest dla nich work-life balance.

W porównaniu z pokoleniem tzw. Baby Boomers, które potrafiło trzymać się całe lata jednej pracy, Generacja Y jest bardzo mobilna zawodowo, rozstając się bez żalu z mało satysfakcjonującą pracą i starając się o stały rozwój zawodowy. Oczywiście ta gotowość do zmiany może wydawać się potwierdzeniem mniejszego zaangażowania w pracę, ale tak naprawdę nie jest żadnym dowodem na brak pracowitości. Natomiast dla pracodawców oznacza to, że są oceniani i jeśli sama organizacja, jak i panujące w niej warunki, przestają odpowiadać Millenialsom, to są oni w stanie podjąć decyzję o poszukiwaniach nowej pracy. Przekłada się to na konieczność stosowania przez pracodawców działań lojalizujących pracowników, czy też wdrożenia strategii stałego kontaktu z byłymi pracownikami, aby stworzyć im możliwość powrotu do firmy.

Pokolenie Y a nowoczesne technologie

Przedstawiciele generacji Y są przyzwyczajeni do nowoczesnej technologii, posiadają smartfony, a do komunikacji wykorzystują czaty, wiadomości tekstowe, e-maile i rozmowy video np. przez Skype. Dlatego też oczekują, że pracodawca zadba o dobry sprzęt firmowy – telefon, czy laptopa, ale także dostęp do aktualnych programów, aplikacji i innych rozwiązań, ułatwiających codzienną pracę. Millenialsi są idealnymi pracownikami dla nowoczesnych firm, ponieważ na ogół nie potrzebują szkoleń albo pogłębionych wdrożeń z zakresu wykorzystania technologii w miejscu pracy

 

Duże zróżnicowanie

Generacja Y jest najbardziej zróżnicowanym pokoleniem na rynku pracy. Wszystko to ze względu większą aktywizację zawodową kobiet, migracje ludności i międzynarodowy profil wielu firm oraz programy włączające do pracy np. osoby niepełnosprawne. Dzięki zróżnicowaniu środowiska pracy, częstym podróżom, możliwości poznawania nowych ludzi przez Internet, jest to grupa bardziej otwarta na współpracę z ludźmi i tolerancyjna. Nadal jednak dotyka ich problem braku równego wynagrodzenia np. pomiędzy kobietami i mężczyznami – chociaż można zauważyć globalne trendy zmierzające do niwelacji takich dysproporcji.

Dlaczego warto zatrudniać osoby z Pokolenia Y?

Pomimo że Millenialsi są bardziej krytycznymi pracownikami, to również wiele wnoszą do organizacji! Przede wszystkim są elastyczni i otwarci na zmiany, co jest idealne dla szybko rozwijającego się lub innowacyjnego miejsca pracy. Bardzo cenią sobie szybką gratyfikację, także rozumianą jako widoczność efektów pracy, zatem chętnie witają rozwiązania wspierające ich w uzyskiwaniu oraz mierzeniu wyników i potrafią być bardzo efektywni. Częstą obserwacją jest to, że Pokolenie Y o wiele lepiej reaguje na pozytywny feedback i pochwały, niż krytyczne informacje zwrotne. Ponadto jest to generacja ceniąca sobie pracę zespołową, liczy się też dla niej koleżeńska atmosfera w miejscu pracy. Millenialsi chętniej zgodzą się na pracę za mniejszą stawkę, ale w miejscu oferującym elastyczne godziny pracy i możliwość zachowania work-life balance.

softgarden a Generacja Y

softgarden pomaga na wiele sposobów w skutecznym dotarciu do pracowników z Generacji Y. Kreator Strony Kariery Pro pozwala na proste przygotowanie i publikację strony kariery bogatej w ważne dla nich informacje – benefity oferowane przez pracodawcę, zdjęcia z miejsca pracy, wypowiedzi przyszłych koleżanek i kolegów – a wszystko to w wersji zoptymalizowanej również pod urządzenia mobilne. W dotarciu do nich pomaga również Manager Rekomendacji – Millenialsi cenią sobie przyjazne miejsca pracy, więc dla nich polecenie oferty przez znajomych, ma dużą wartość. Nowoczesne i przejrzyste ogłoszenia o pracę, multiposting na portalach dopasowanych do profilu kandydatów oraz opcja aplikowania o pracę poprzez profil na LinkedIn – to także kolejne sposoby softgarden na komunikację z Generacją Y.

Interesujące opracowania