/

/

Hiring Manager

Hiring Manager

Human Resources, kadry, rekruterzy: wiele różnych osób odpowiada za zatrudnianie personelu. Na użytek konkretnego procesu dołącza do nich Hiring Manager poszukujący osoby do swojego zespołu.
4.8/5
4.8/5 Ocena

Spis Treści

Udostępnij artykuł

 

Kim jest hiring manager i co go wyróżnia?

Hiring manager to zazwyczaj szef działu albo zespołu, dla którego poszukiwany jest nowy pracownik. Ze względu na pogłębioną wiedzę na temat wymagań merytorycznych związanych z danym stanowiskiem, jest on zaangażowany w proces rekrutacyjny od samego początku. A to dlatego, że właśnie hiring manager jest w stanie najlepiej ocenić, czy dany kandydat ma niezbędną wiedzę i kompetencje na dane stanowisko. Doskonale uzupełnia w tym procesie rekrutera, który mimo że zna szeroko rozumiane wymagania firmy wobec przyszłych pracowników, to jednak nie ma wystarczającej wiedzy technicznej, jeśli chodzi o konkretne stanowiska.
Hiring manager jest bardzo ważną częścią zespołu rekrutacyjnego, ale jego współpraca z działem HR jest wyłącznie związana z konkretnym procesem zatrudnienia. W dobrze zoptymalizowanej rekrutacji to hiring manager powinien mieć decydujący głos w kwestii wyboru kandydata o odpowiedniej wiedzy merytorycznej oraz umiejętnościach pod dane stanowisko, a jednocześnie takiego, który najlepiej wpasuje się w zespół.

Dlaczego warto stawiać na hiring managera?

Podczas gdy ich koledzy z działu kadr są ekspertami w zakresie procesów i procedur związanych z rekrutacją pracowników, managerowie poszczególnych działów mają inną wiedzę. Nie tylko znają oni teoretyczny profil idealnego kandydata, ale również są świadomi tego, jakie umiejętności są w praktyce niezbędne. Oznacza to, że są w stanie ocenić aplikację kandydata i jego przydatność w zespole, nawet jeśli na pozór CV danej osoby może nie odpowiadać w 100% opisowi i wymogom danego stanowiska. Taka sytuacja to przykładowo aplikacja osoby, która nie posiada wymaganego, co najmniej pięcioletniego doświadczenia w danej dziedzinie. Taka osoba prawdopodobnie zostałaby odrzucona przez dział kadr. Tymczasem hiring manager może spojrzeć krytycznie na jej résumé i dostrzec w nim np. dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, które zasugerują, że mimo wszystko jest to kandydat, którego warto zaprosić do udziału w procesie.
Zaangażowanie hiring managera, reprezentującego konkretny dział, jest również cenne z punktu widzenia kandydatów. Uczestnicy rekrutacji chcą mieć możliwość rozmowy z przedstawicielem działu docelowego i dowiedzieć się więcej o specyfice pracy oraz planowanych zadaniach. Spotkanie z potencjalnym przełożonym jest do tego świetną okazją.
Według badania softgarden z 2015 roku, aż dziewięciu na dziesięciu kandydatów chciałoby porozmawiać ze swoim przyszłym szefem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W interesie firmy powinno również leżeć spełnienie tego życzenia, ponieważ pomaga ono uniknąć późniejszych rozczarowań – np. gdy czyjaś wizja pracy na danym stanowisku albo przy projekcie, okaże się inna od rzeczywistości.

Zadania hiring managera

Jeśli proces rekrutacji ma zakończyć się sukcesem, kluczowe znaczenie ma inicjatywa i zaangażowanie zaproszonego do niej szefa zespołu.

Do zadań przypisanych hiring managerowi można zaliczyć:

  • Planowanie poszukiwań kandydata: rola hiring managera obejmuje określenie profilu idealnego kandydata, stworzenie listy wymaganych kompetencji zawodowych i przygotowanie jak najdokładniejszego opisu stanowiska. Hiring manager definiuje również ramy czasowe rekrutacji i  negocjuje z działem personalnym szczegóły dotyczące oferowanego wynagrodzenia i benefitów. Może on również doradzić zespołowi, jakie kanały dotarcia powinny być wykorzystane — na przykład wskazać tytuły specjalistyczne, w których powinno pojawić się ogłoszenie o pracę, gdyż są one czytane przez ekspertów w danej dziedzinie.
  • Przegląd aplikacji: hiring manager bierze udział we wstępnej selekcji kandydatów, po zapoznaniu się z  ich dokumentami aplikacyjnymi. Dla niego najważniejsze są przede wszystkim ich umiejętności zawodowe.
  • Screening telefoniczny: jeśli jednym z etapów rekrutacji jest rozmowa telefoniczna na tematy techniczne, to także przeprowadza ją hiring manager. Sprawdza on wstępnie wiedzę kandydata i decyduje na tej podstawie, czy chce tę osobę zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną.
  • Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych: hiring manager zawsze bierze udział w rozmowach kwalifikacyjnych. Co jest wynikiem jego zaangażowania? Zbudowanie relacji z kandydatem, co tylko przyniesie korzyści w przyszłości!
  • Finalną decyzję rekrutacyjną: decyzję o tym, który z kandydatów otrzyma finalną ofertę, podejmuje zwykle cały zespół rekrutacyjny. Jednak głos hiring managera ma często szczególną wagę, ponieważ to on będzie pracował z kandydatem — i musi zadbać o płynne włączenie go do zespołu.

Interesujące opracowania