/

/

Headhunter

Headhunter

Konsultantów, wspierających pracodawców w poszukiwaniu talentów, można z grubsza podzielić na dwie kategorie: rekruterów i headhunterów.
4.6/5
4.6/5 Ocena

Spis Treści

Udostępnij artykuł

Ściśle mówiąc, headhunter jest również rekruterem, jednak nakierowanym na poszukiwanie dla firm wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz managerów. Z reguły podejmuje on działania, jeśli firma, dla której pracuje, nie odniesie sukcesu w poszukiwaniach kandydatów przy pomocy konwencjonalnych metod rekrutacji.

 

Na czym polega praca headhuntera?

Dobry headhunter musi mieć świetną znajomość rynku pracy, często idzie ono w parze z odpowiednim wykształceniem wyższym oraz kursami, które mają mu pomóc w zrozumieniu specyfiki pracy firm i branż, dla których pracuje. Często zdarza się, że headhunter ma wcześniejsze doświadczenie managerskie, co daje mu dostęp do wiedzy branżowej i sieci kontaktów, bezcennej w jego pracy. Ich kapitałem jest właśnie posiadana baza managerów i specjalistów oraz osób, które mogą polecić top kandydata ze swojej sieci znajomych. Często jest to prawdziwy game changer w dotarciu do odpowiednich osób z ofertą pracy. Firmy zatrudniają również headhunterów dlatego, że są oni bardziej obiektywni przy selekcji kandydatów i mogą pomóc firmie w uniknięciu błędnej decyzji rekrutacyjnej.

Ważną cechą dobrego headhuntera jest dyskrecja: musi być ona zapewniona zarówno kandydatom, którzy nie chcą ujawniać obecnym pracodawcom ewentualnej chęci zmiany pracy oraz klientom, którzy rekrutację na top stanowiska traktują jako kwestię o wielkim znaczeniu biznesowym.

W czym headhunter pomaga klientom?

Headhunter wspiera klientów w poszukiwaniu i wyborze odpowiednich kandydatów. Jego praca obejmuje:

  • wsparcie w przygotowaniu do rekrutacji, np. opracowanie wspólnie z klientem profilu idealnego kandydata,
  • bezpośrednie wyszukiwanie kandydatów, zajmujących analogiczne stanowiska w innych firmach i dotarcie do nich,
  • analizę potencjału, ocenę kwalifikacji osób zaproszonych do rekrutacji,
  • weryfikację certyfikatów oraz referencji od byłych pracodawców.

Ponadto, headhunter coraz częściej wspieraswoich klientów w innych obszarach z zakresu HR. Obejmuje to doradztwo w zakresie rozwoju personelu i modeli wynagradzania, marketing HR, tworzenie strategii personalnych, etc. Z tego też względu wzrasta ich znaczenie headhunterów jako konsultantów z tematyki kadr.

Modele współpracy

Headhunterzy często pracują na zasadzie realizacji zlecenia, tzn. np. otrzymują część swojego wynagrodzenia (zazwyczaj 50 procent) w momencie przyjęcia zlecenia, a drugą część po pomyślnym zatrudnieniu kandydata lub całość po zamknięciu rekrutacji. Wysokość kontraktu jest kwestią poufną, ale w przypadku rozliczenia opartego o prowizję, należy brać pod uwagę kwotę równą od jednomiesięcznego do kilkumiesięcznych zarobków poszukiwanej osoby – im trudniej będzie obsadzić wakat, tym większa będzie stawka headhuntera.

Aktualne trendy

Rynek headhunterów staje się coraz bardziej rozdrobniony. Wynika to m.in. z coraz większej otwartości firm na rekrutację kandydatów zagranicznych, co wiąże się ze zleceniem poszukiwań międzynarodowym firmom headhunterskim lub wyspecjalizowanym konsultantom-freelancerom.

Kolejnym widocznym trendem jest wzrost znaczenia tzw. firm butikowych, czyli małych organizacji, które jednak są w stanie zatrudnić top headhunterów, zaproponować im bardzo dobre warunki współpracy i skutecznie walczyć o zlecenia z dużymi graczami na rynku rekrutacyjnym.

Konkurencją dla nich bywają także zespoły własne po stronie klienta – pod kątem optymalizacji kosztów, często bardziej atrakcyjną opcją dla firmy jest zatrudnienie headhuntera na stałe do zespołu rekrutacyjnego, niż rozliczanie się z zewnętrznym konsultantem per projekt.

Interesujące opracowania