4.5/5

/

/

Development Center

Development Center

Pojęcie Development Center, czyli Centrum Rozwoju odnosi się do metody badawczej pozwalającej na ocenę kompetencji oraz potencjału poszczególnych pracowników.
4.5/5
4.5/5 Ocena
Oceń artykuł!

Spis Treści

Udostępnij artykuł

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on xing
Share on linkedin
Share on email

Celem korzystania z niej jest stworzenie indywidualnego planu rozwoju dla konkretnej osoby, właśnie na podstawie jej zidentyfikowanych umiejętności. Development Center używane jest w zarządzaniu talentami w pracy nad ścieżkami rozwoju kariery zawodowej dla wybranych pracowników, najczęściej managerów lub kluczowych osób dla organizacji o profilu high potential.

 

Badania prowadzone w ramach Development Center polegają na wykonaniu zadań pozwalających na ocenę określonych wcześniej kompetencji pracowników, które następnie wykonywane są pod okiem profesjonalnych, obiektywnych asesorów oceniających umiejętności, postawy, czy też sposób działania poszczególnych osób. Taki opracowane zawczasu ćwiczenia mogą polegać np. na opracowaniu i zaprezentowaniu case study związanego z potencjalną sytuacją zawodową, wzięciu udziału w dyskusji merytorycznej, ale także mogą się opierać o testy kompetencyjne. Oczywiście ocena uczestników dokonywana jest w oparciu o zdefiniowane zawczasu kryteria, aby zadbać o maksymalną sprawiedliwość przyznawanych not.

Jest to o tyle ważne, że na podstawie ustaleń wynikających z sesji Development Center opracowywane są plany rozwoju dla kluczowych osób w firmie, planowana jest sukcesja na poszczególnych stanowiskach oraz dobierane najbardziej efektywne metody rozwojowe – np. szkolenia zewnętrzne, kursy, współpraca z mentorem. Oczywiście jest to bardzo cenne źródło wiedzy nie tylko dla firmy, ale także pracownika biorącego udział w takim badaniu kompetencji – może on dzięki niemu pogłębić swoją wiedzę na temat własnych mocnych i słabych stron, podjąć także decyzję na temat pracy własnej nad rozwojem pożądanych umiejętności.

Pomimo że jest to metoda wymagająca od strony organizacyjnej, to skorzystanie z niej jest sposobem na optymalizację zarządzania talentami – zarówno od strony kosztowej, jak i czasowej, gdyż dzięki otrzymanym wynikom można skupić się wyłącznie na tych obszarach, które wymagają dodatkowej uwagi. Ważne jest oczywiście to, aby uczestnicy Development Center dobrze zrozumieli otrzymany feedback i wskazówki w zakresie dalszego rozwoju – tylko wtedy będzie to dawało efekt dodatkowej motywacji do podjęcia pracy nad rozwojem własnym.

Umów live demo

Poznaj bezpłatnie i bez zobowiązań system rekrutacyjny softgarden oraz aplikację mobilną dla zespołów rekrutacyjnych – w czasie indywidualnego live demo
Twoje dane zostaną przesłane zaszyfrowanym protokołem SSL.

Zatrudniaj najlepszych kandydatów dzięki szybkim procesom rekrutacyjnym

Wspólna rekrutacja z zespołem dzięki aplikacji mobilnej dla hiring managerów

Oprogramowanie rekrutacyjne

Zdobywaj zainteresowanie kandydatów dzięki autentycznym ocenom pracodawcy

Stwórz w mgnieniu oka własną, zachęcającą stronę kariery

Employer Branding

Docieraj do kandydatów poprzez sieci kontaktów swoich pracowników

Active sourcing w puli kandydatów aktywnie poszukujących pracy

Prowadź rekrutację wspólnie z zewnętrznymi agencjami i headhunterami oraz oceniaj ich wyniki

Sourcing