/

/

Cultural Fit

Cultural Fit

Aby zrozumieć czym jest Cultural Fit, czyli dopasowanie kulturowe należy zacząć od terminu kultury korporacyjnej. Oznacza ona pakiet zasad, dotyczących zachowania pracowników w miejscu pracy.
4.5/5
4.5/5 Ocena

Spis Treści

Udostępnij artykuł

Definicja

Ważnymi elementami składowymi kultury korporacyjnej są procesy decyzyjne w firmie i to, kto jest w nie zaangażowany oraz wewnętrzne systemy komunikacji zwrotnej, tj. dawanie pozytywnego feedbacku oraz wskazówek krytycznych. Na kulturę korporacyjną wpływają również mniej oczywiste kryteria, takie jak użycie symboli i języka, np. różne pozdrowienia. Często nie docenia się jej znaczenia w kontekście tego, jak wpływa ona na motywację pracowników oraz ich identyfikowanie się z firmą. Pojęcie Cultural Fit najlepiej jest zrozumieć w kontekście własnej kultury korporacyjnej – potencjalny pracownik może dzielić normy i wartości Twojej firmy – lub nie. Jako osoba rekrutująca, musisz zawsze wziąć pod uwagę przy ocenie kandydatów, czy wpasują się oni w firmę i będą dopasowani do reszty zespołu.

W jakim kontekście używa się pojęcia Cultural Fit?

Ocena dopasowania kulturowego ma miejsce głównie podczas rozmów kwalifikacyjnych. Wyzwaniem jest zidentyfikowanie tych kandydatów, którzy wniosą pozytywny wkład w kulturę korporacyjną oraz będą proaktywnie działali w kierunku sukcesu firmy.
Poprawna ocena tego jest bardzo ważna – przykładowo pracownik preferujący pracę indywidualną nie będzie się ani dobrze czuł, ani dobrze pasował do firmy, w której jest mocne nastawienie na współpracę zespołową. Podobnie w przypadku firm, w których szczególnie ceniona jest własna inicjatywa – w nich nie odnajdzie się pracownik, który potrzebuje jasnych instrukcji i ukierunkowania w pracy. Zatem świadomość tego, jak wygląda własna kultura korporacyjna, jest bardzo ważnym czynnikiem w procesie zatrudnienia.

Cultural Fit a rozmowa rekrutacyjna

Nie istnieje jedna recepta na sprawdzenie, czy dany kandydat wpisuje się w kulturę firmy, ale najlepszą okazją do zweryfikowania tego jest rozmowa kwalifikacyjna i odpowiednie pytania. Kluczowym wyznacznikiem ewentualnego dopasowania jest podejście do tempa zmian w firmie. Młode, małe i średnie przedsiębiorstwa o ograniczonych zasobach ludzkich muszą szybko podejmować decyzje i sprawnie dopasowywać się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. W przypadku dużych firm i korporacji – decyzje wymagają czasu, gdyż ich podjęcie zmienia kurs całej organizacji. To, jak kandydat odnajdzie się w każdej z tych sytuacji, jest niezmiernie ważne z punktu widzenia rekrutera. Momentem na dokonanie takiej oceny jest rozmowa kwalifikacyjna. Zadając w jej czasie odpowiednie pytania, można wyłapać np. to, ile czasu potrzebuje on na podjęcie decyzji, czy jest cierpliwy, czy może woli pracę w dynamicznym środowisku oraz jak radzi sobie ze zmianami i nowymi wyzwaniami. Otrzymane odpowiedzi można skonfrontować ze specyfiką firmy i zadecydować, czy są one dopasowane do zespołu i jego stylu pracy.

Oto kilka przykładowych pytań, jakie warto zadać, aby sprawdzić dopasowanie kandydata do kultury firmowej:

  • Opisz środowisko pracy, w którym najlepiej Ci się pracuje. Jak ono wygląda?
  • Jaki procent czasu pracy chciałbyś pracować z zespołem, a ile samodzielnie?
  • Jaki jest w Twojej opinii najbardziej efektywny sposób na przekazanie informacji zwrotnych pracownikom przez przełożonego?
  • Jaki jest Twój stosunek do budowania relacji z kolegami z pracy?

Zalety i wady stawiania na Cultural Fit

Niektóre organizacje globalne uważają, że dobre dopasowanie kandydata do kultury firmy jest ważniejsze od jego umiejętności zawodowych. Jest to oparte na przekonaniu, że osoba, które łatwo wpisze się w styl korporacyjny, będzie się lepiej dogadywała z innymi kolegami, wzmacniając ich działania i dokładając swoją „cegiełkę” do sukcesu firmy.
Krytycy rekrutacji opartej o Culture Fit obawiają się tego, że może ona łatwo prowadzić do dyskryminacji niektórych kandydatów. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że dobre dopasowanie kulturowe nie jest wcale zagrożeniem dla różnorodności pracowników. Należy pamiętać, że dotyczy ono wyłącznie wewnętrznych „wartości” i sposobu zachowania kandydata, bez względu na jego płeć, wiek czy pochodzenie. Nie możemy mylić kultury firmy z kulturą lokalną danego kraju – w czasach globalizacji nie są to zbieżne pojęcia. Zakładając, że szukamy kandydata, który jest zorientowany na pracę w zespole, najlepiej dopasowane kulturowo będą osoby ceniące sobie kooperację z innymi ludźmi – sugestią takiej kompetencji w CV kandydata, może być np. uprawianie sportu drużynowego czy też działanie jako wolontariusz w organizacji społecznej. Wybór osoby, która ma najlepiej rozwiniętą tę kompetencję i odrzucenie innych kandydatów, nie będzie żadnego rodzaju dyskryminacją, ale postawieniem na ważny dla firmy aspekt.

Dopasowanie kulturowe to nic innego jak świadoma analiza osobowości kandydata z wiedzą, że może ona mieć wpływ na sukces firmy. Zlekceważenie Culture Fit jest kosztowne, zarówno w kontekście złego dopasowania osoby do zespołu, jak i jej zmniejszonej motywacji do pracy, co konkretnie przekłada się na wyniki finansowe firmy.

Interesujące opracowania