Polityka prywatności dot. strony internetowej softgarden

Dla softgarden ochrona i poufność Państwa danych ma szczególne znaczenie. Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Za pomocą niniejszej polityki prywatności informujemy Państwa, jakie dane osobowe zbieramy w ramach korzystania przez Państwa z usług softgarden i do jakich celów są one wykorzystywane. Firma Softgarden gromadzi i wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Republiki Federalnej Niemiec i Unii Europejskiej. Poniżej poinformujemy Państwa o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.

1. Administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest:

softgarden e-recruiting GmbH
Tauentzienstr. 14

10789 Berlin

Jeżeli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy na adres privacy@softgarden.com.

2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest:

Marco Tessendorf
procado Consulting, IT – & Medienservice GmbH
Warschauer Str. 58a

10243 Berlin

E-mail: ds-softgarden@procado.de

3. Miejsce przetwarzania danych

softgarden zarządza infrastrukturą informatyczną w biurach w Berlinie i Saarbrücken oraz w centrach danych następujących dostawców usług

 • OVH GmbH (hosting strony internetowej)
 • myLoc managed IT AG
 • PlusServer GmbH
 • Equinix Germany GmbH

Centra informatyczne usługodawcy dla strony internetowej znajdują się we Francji.

4. Przedmiot ochrony danych

Przedmiotem ochrony danych osobowych są dane osobowe. Zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO są to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Obejmuje to na przykład informacje takie jak nazwa, adres pocztowy, adres e-mail lub numer telefonu, ale może również zawierać dane dotyczące korzystania. Dane dotyczące korzystania to dane niezbędne do korzystania z naszych stron internetowych, takie jak informacje o początku, końcu i zakresie korzystania z naszej strony internetowej oraz dane rejestracyjne.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryny internetowej firmy softgarden e-recruiting GmbH.

5. Gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych

5.1. Automatyczne gromadzenie danych

Firma softgarden i usługi dostawców zewnętrznych mogą obejmować gromadzenie plików do celów operacyjnych i konserwacyjnych, które rejestrują interakcję zachodzącą za pośrednictwem tej aplikacji (logi systemowe), lub mogą wykorzystywać do tego celu inne dane osobowe (np. adres IP).

Przy uzyskiwaniu dostępu do produktów softgarden, Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przesyła dane z przyczyn technicznych. Poniższe dane są przechowywane oddzielnie od innych danych, które mogą Państwo nam przekazać:

 • data i godzina dostępu,
 • typ i wersja przeglądarki,
 • zastosowany system operacyjny,
 • URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej,
 • ilość wysłanych danych.
 • Adres IP dostępu

Dane te są przechowywane wyłącznie z przyczyn technicznych i w żadnym momencie nie są przypisane do konkretnej osoby. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

5.2. Dane wprowadzane przez użytkownika

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość skontaktowania się z nami poprzez formularze kontaktowe. W tym celu należy wprowadzić tytuł, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i nazwę firmy. Dane te są wymagane w celu skontaktowania się z Państwem w ramach naszego procesu sprzedaży lub w ramach ankiet dla klientów i potencjalnych klientów. Wreszcie, softgarden potrzebuje tych i ewentualnie innych danych, aby móc reagować na życzenia, pytania i krytykę. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

5.3. Przekazanie danych

W ramach dalszego rozwoju naszej działalności może dojść do zmiany struktury softgarden e-recruiting GmbH poprzez zmianę formy prawnej, zakładanie, zakup lub sprzedaż spółek zależnych, części przedsiębiorstwa lub części składowych. W przypadku takich transakcji informacje o klientach są udostępniane wraz z częścią przedsiębiorstwa, która ma zostać przeniesiona. W przypadku przekazywania danych osobowych stronom trzecim w tym kontekście, softgarden zapewni, że będzie się to odbywać zgodnie z niniejszą polityką prywatności i odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

5.4. Newsletter

softgarden oferuje bezpłatną usługę newslettera. Za pomocą newslettera softgarden informuje o aktualizacjach produktów, zmianach cen, innych informacjach istotnych z punktu widzenia korzystania z platformy oraz udziału w ankietach w celu zwrócenia Państwa uwagi na nowe produkty lub usługi lub w celu dostarczenia Państwu innych informacji, które mogą być dla Państwa interesujące. Ponadto w newsletterze informujemy Państwa o ofertach i produktach naszych partnerów, z którymi współpracujemy.

Newsletter można zasubskrybować lub anulować w dowolnym momencie w ustawieniach swojego profilu. Każdy newsletter zawiera informacje o tym, w jaki sposób można zrezygnować z subskrypcji newslettera w przyszłości. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

5.5. Cookies

Softgarden przechowuje tak zwane pliki „cookie” w celu zaoferowania Państwu szerokiego wachlarza funkcji i zwiększenia komfortu korzystania z naszych stron internetowych. Pliki „cookie” to małe pliki, które są przechowywane na Państwa komputerze za pomocą przeglądarki internetowej. Jeśli nie życzą sobie Państwo korzystania z plików „cookie”, mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików „cookie” na Państwa komputerze poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że funkcjonalność i zakres funkcjonalny naszej oferty mogą być przez to ograniczone.

Szczegóły dotyczące plików cookies znajdują się w naszych zasadach dotyczących plików cookie.

Możesz edytować ustawienia plików cookie klikając tutaj. Alternatywnie, można wyłączyć wszystkie niefunkcjonalne pliki cookie tutaj.

6. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Dane o użytkowniku są gromadzone tak, aby firma softgarden mogła świadczyć usługi. Ponadto dane są zbierane w następujących celach: analizy, interakcji z platformami czatu na żywo, interakcji z platformami wsparcia i oceny, zarządzania zgłoszeniami serwisowymi i prośbami o kontakt, zarządzania bazami danych użytkowników, zarządzania kontaktami i wysyłaniem wiadomości, kontaktowania się z użytkownikami, reklamą, dostępu do profili dostawców zewnętrznych, przeglądania treści platformy zewnętrznej oraz remarketingu i targetowania behawioralnego.

W przypadku załadowania naszego e-booka poprzez naszą stronę internetową możliwe jest – za Twoją zgodą – przesyłanie informacji dystrybucyjnych i marketingowych. Informacje te zawierają polecenia pobrania innych e-booków lub zaproszeń na demonstracje produktów. Pobrane i przetwarzane w tym celu Twoje dane osobowe nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu ani przekazane podmiotom trzecim.
Podstawę prawną nawiązania kontaktu zawiera art. 6 ust.1 lit. b RODO w powiązaniu z §7 ust. 3 UWG. Gdybyś nie życzył sobie otrzymywanie kolejnych informacji, możesz w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania takich informacji. W tym celu skontaktuj się z privacy@softgarden.com lub skorzystaj z opcji komunikacyjnych, o których mowa w stopce redakcyjnej..

Będąc klientem softgarden możesz otrzymać od softgarden zaproszenie na targi lub imprezy w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Targi i imprezy zawsze odnoszą się do aktualnej i ciekawej tematyki oraz produktów i usług softgarden, ogólnych informacji dotyczących poszukiwania pracowników lub innej tematyki kadrowej. Zaproszenia te przekazuje softgarden bezpłatnie. Otrzymanie tych zaproszeń i skorzystanie z nich nie generuje żadnych zobowiązań po Twojej stronie. Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania takich zaproszeń, zawsze możesz zgłosić rezygnację mailem na adres privacy@softgarden.com lub skorzystać z opcji komunikacyjnych, o których mowa w polityce prywatności. Wysyłka tych e-maili i zaproszeń służy do obrony uzasadnionych interesów softgarden, polegających na zaproszeniu Cię na targi i imprezy związane z produktami i usługami, które oferuje softgarden. Podstawę prawną stanowi obrona uzasadnionych interesów według rozpatrywania interesów na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w powiązaniu w §7 ust. 3 UWG.

Dane osobowe wykorzystywane do wymienionych celów zostały wyszczególnione w odpowiednich częściach niniejszego dokumentu.

7. Udoskonalanie usług firmy softgarden

W celu doskonalenia oferowanych usług i wsparcia klienta w zakresie zgłoszeń serwisowych, w softgarden stosowane są różne systemy.

7.1. Usługi Google

W przypadku transmisji danych osobowych do USA zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych na wraz ze standardowymi klauzulami umownymi, zatwierdzonymi przez komisje UE (odpowiednia gwarancja wg art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych przez Google Analytics jest Twoja zgoda według art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO. W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień plików cookie lub cofnięcie zgody bez podania przyczyny.

7.1.1. Google Analytics

softgarden korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies” (ciasteczek), plików tekstowych, zapisanych na Państwa komputerze, pozwalających na analizę użytkowania strony internetowej. Informacje zawarte w plikach cookies, dotyczące korzystania ze strony, wysyłane są z reguły na serwer Google do USA i tam są przechowywane. W przypadku aktywacji funkcji anonimizowania adresu IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google. Dotyczy to obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA dociera cały adres IP, i tam jest skracany. Działając na zlecenie administratora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny Państwa korzystania z witryny, sporządzenia raportów z aktywności strony oraz realizacji na rzecz administratora strony internetowej innych usług, związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu.

Adres IP, przesłany w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę nie podlega łączeniu z innymi danymi Google według opinii Google.

softgarden korzysta z Google Analytics do analizy i regularnego udoskonalania wykorzystania strony internetowej i produktów softgarden. Dzięki statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników.

7.1.2. Google AdWords Conversion Tracking

Conversion Tracking od AdWords jest usługą analityczną Google Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Google AdWords z działaniami podejmowanymi przez tę aplikację. Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące korzystania.

Ponadto softgarden wykorzystuje tzw. funkcję „call conversion tracking” Google AdWords. W tym celu użytkownik Google otrzymuje określony numer telefonu w profilu firmy softgarden w Google. Jest to uruchamiane przez wpisanie pewnych szukanych terminów (AdWords zarezerwowane przez softgarden). Gdy użytkownicy zadzwonią pod ten konkretny numer telefonu, backend Google Adwords łączy połączenie z wyszukiwaniem internetowym za pomocą zarezerwowanego przez nich AdWord. Pozwala to softgarden określić, które zarezerwowane AdWords są bardziej prawdopodobne, aby doprowadzić do połączenia z klientem oraz odpowiednio zaplanować i zaprojektować działania reklamowe. Podstawą prawną jest tu Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a). RODO. Zgoda pozyskiwania jest za pośrednictwem banera cookie. W podobny sposób możliwe jest również wydanie sprzeciwu.

7.1.3. Google Tag Manager

Google Tag Manager to usługa analityczna Google Inc., która umożliwia powiązanie innych usług z witryną (np. Google Analytics). Manager tagów służ jedynie jako kontener na dalsze narzędzia trackingowe i pliki cookie.

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące korzystania.

7.1.4. Google remarketing

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu Google Inc. („Google”). Funkcja ta służy do prezentowania reklam związanych z zainteresowaniami odwiedzających stronę internetową w ramach sieci reklamowej Google. Przeglądarka użytkownika przechowuje „cookies”, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika, które pozwalają na rozpoznawanie odwiedzających podczas odwiedzania stron internetowych będących częścią sieci reklamowej Google. Strony te mogą następnie wyświetlać reklamy dla odwiedzających, które odnoszą się do treści uprzednio przeglądanych przez odwiedzających na stronach internetowych, które wykorzystują funkcję remarketingu Google. Zgodnie z własnymi informacjami Google nie gromadzi żadnych danych osobowych podczas tego procesu. Jeśli jednak nie chcą Państwo, aby funkcja remarketingu Google działała, mogą Państwo z niej zrezygnować, ustawiając swoje preferencje na stronie http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie, można wyłączyć używanie plików cookie do reklamy opartej na zainteresowaniach za pośrednictwem Advertising Network Initiative, postępując zgodnie z instrukcjami na stroniehttp://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Informacje od dostawców zewnętrznych: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001 Warunki korzystania:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, podgląd ochrony danych: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7.2. Salesforce i Pardot

softgarden wykorzystuje Salesforce jako system CRM oraz Pardot jako oprogramowanie do kontroli i realizacji inbound marketingu. Jeśli skorzystasz z naszego formularza kontaktowego i wyrazisz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Pardot, masz możliwość dowiedzieć się więcej o naszej firmie i przekazać nam swoje dane kontaktowe. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Informacje te są przechowywane na serwerach firmy salesforce.com Germany GmbH. Zawarliśmy z Salesforce i Pardot, Inc. umowę o ochronie danych osobowych zawierającą standardowe klauzule umowne (odpowiednia gwarancja zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c DSGVO). Spółką matką Salesforce jest firma software’owa z USA, serwery, na których przetwarzane są dane softgarden znajdują się na terenie Unii Europejskiej. Używamy tych informacji, aby wysłać Ci dalsze informacje o naszych usługach i aby móc Cię zidentyfikować, gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę.

W tym celu stosowane są pliki cookie, na których użycie użytkownik może wyrazić zgodę. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda). Tutaj możesz w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące cookies i w ten sposób odwołać swoją zgodę bez podawania powodów. Należy pamiętać, że w przypadku zablokowania plików cookie, niektóre usługi mogą nie być w pełni dostępne. Więcej informacji na temat technologii wykorzystywanych przez Salesforce i Pardot można znaleźć w polityce prywatności Salesforce https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ i Pardot pod adresem https://www.salesforce.com/company/privacy/.

7.3. Bing Ads

Ta strona internetowa wykorzystuje reklamy Bing Ads, program Microsoft Corporation („Microsoft”), wykorzystujący Universal Event Tracking (UEN) do remarketingu i śledzenia zakończenia sesji. W tym celu na komputerze użytkownika umieszcza się plik cookie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem Bing lub Yahoo. W tym pliku tekstowym Bing Ads przechowuje przez 180 dni informacje na temat korzystania z naszej strony internetowej, tj. odwiedzanych stron, a następnie usuwa je. Informacje te obejmują między innymi adres URL odwiedzanej strony, adres URL strony odsyłającej oraz adres IP użytkownika. Dzięki funkcji remarketingu jesteśmy w stanie zaoferować Państwu specjalne oferty przy późniejszym wyszukiwaniu w jednej z wyżej wymienionych wyszukiwarek.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień plików cookie lub cofnięcie zgody bez podania przyczyny. Warunki ochrony danych firmy Microsoft dotyczące przetwarzania zebranych danych są dostępne pod poniższym łączem: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

7.4. Crazy Egg

Nasza strona wykorzystuje system śledzenia firmy Crazy Egg (Crazy Egg Inc., 16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA) do rejestrowania losowo wybranych indywidualnych wizyt (tylko z anonimowymi adresami IP). To narzędzie do śledzenia pozwala na wykorzystanie plików cookie do oceny sposobu korzystania z witryny (np. jaka zawartość jest klikana). W tym celu wyświetlany jest wizualnie profil korzystania ze strony. Podczas korzystania z narzędzi odbywa się tworzenie profili użytkowników podczas wykorzystywania pseudonimów.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień plików cookie lub cofnięcie zgody bez podania przyczyny.

Dalsze informacje o ochronie danych w firmieCrazyEgg.com można znaleźć pod adresem http://www.crazyegg.com/privacy.

7.5. Marketing online za pośrednictwem mediów społecznościowych

7.5.1. Usługa Twitter Ads Conversion-Tracking i Remarketing

softgarden wykorzystuje Twitter w celu śledzenia konwersji i remarketingu i tym samym do wydajnego sterowania kampaniami reklamowymi na Twitterze.

Podczas korzystania z naszej strony Twoja przeglądarka automatycznie tworzy pośrednie połączenie z serwerem Twitter. Nie mamy kontroli nad zasięgiem i dalszym wykorzystaniem danych, które powstają w wyniku zastosowania tego narzędzia przez Twitter.

Otrzymujemy jedynie oceny statystyczne dostarczone przez Twitter. Na podstawie tych ocen możemy określić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych pochodzących z wykorzystania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

Oprócz dodatku obsługującego śledzenie konwersji wykorzystujemy program użytkowy do remarketingu. Obsługuje on procedurę ponownego nawiązania przez nas kontaktu z Państwem. Dzięki zastosowaniu tego programu po odwiedzeniu przez Państwa naszej strony internetowej, podczas dalszego korzystania z Internetu mogą na Państwa komputerze wyświetlać się nasze ogłoszenia reklamowe. Odbywa się to dzięki plikom cookie, zapisywanym w Państwa przeglądarce podczas odwiedzin na różnych stronach i analizowanym przez Twitter, a dotyczącym korzystania przez Państwa z ofert internetowych. Dzięki temu Twitter może stwierdzić Państwa wcześniejsze odwiedziny na naszej stronie internetowej.

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące korzystania.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1, zdanie 1, lit. a RODO (zgoda). W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień plików cookie lub cofnięcie zgody bez podania przyczyny.

Miejsce przetwarzania danych: USA

Dane kontaktowe oferenta usług trzecich: Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych na Twitterze zawiera Polityka prywatności oferenta: https://twitter.com/de/privacy

7.5.2. Piksel Facebooka

softgarden wykorzystuje piksel Facebooka w celu śledzenia konwersji i remarketingu i tym samym do wydajnego sterowania kampaniami reklamowymi na Facebooku.

Po wywołaniu naszej strony, Facebook zapisze na Państwa komputerze plik cookie. Cookies tracą ważność po 90 dniach.

Podczas korzystania przez naszą stronę z Piksela Facebooka Twoja przeglądarka automatycznie tworzy pośrednie połączenie z serwerem Facebook. Nie mamy kontroli nad zasięgiem i dalszym wykorzystaniem danych, które powstają w wyniku zastosowania tego narzędzia przez Facebook.

Od Facebooka otrzymujemy jedynie do dyspozycji oceny statystyczne. Na podstawie tych ocen możemy określić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych pochodzących z wykorzystania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

Ponadto Facebook sporządza na podstawie informacji zebranych za pośrednictwem piksela odpowiednie grupy docelowe dla naszych kampanii reklamowych (remarketing). Dzięki temu po odwiedzeniu przez Państwa naszej strony internetowej, podczas dalszego korzystania z Internetu mogą na Państwa komputerze wyświetlać się nasze ogłoszenia reklamowe. Odbywa się to dzięki plikom cookie, zapisywanym w Państwa przeglądarce podczas odwiedzin na różnych stronach i analizowanym przez Facebook, a dotyczącym korzystania przez Państwa z ofert internetowych.

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące korzystania.

Podstawą prawną korzystania z Piksela Facebooka jest art. 6 ust. 1, zdanie 1, lit. a RODO (zgoda). Możesz edytować ustawienia plików cookie klikając .

Miejsce przetwarzania danych: USA

Dane kontaktowe oferenta usług trzecich: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych przez Facebook zawiera Politykę prywatności: https://www.facebook.com/policy.php.

7.5.3. Piksel LinkedIn

softgarden wykorzystuje Piksel LinkedIn w celu śledzenia konwersji i remarketingu i tym samym do wydajnego sterowania kampaniami reklamowymi na LinkedIn.

Podczas korzystania przez naszą stronę z Pikselu LinkedIn Twoja przeglądarka automatycznie tworzy pośrednie połączenie z serwerem LinkedIn. Nie mamy kontroli nad zasięgiem i dalszym wykorzystaniem danych, które powstają w wyniku zastosowania tego narzędzia przez LinkedIn.

Otrzymujemy jedynie oceny statystyczne dostarczone przez LinkedIn. Na podstawie tych ocen możemy określić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych pochodzących z wykorzystania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

Ponadto LinkedIn sporządza na podstawie informacji zebranych za pośrednictwem piksela odpowiednie grupy docelowe dla naszych kampanii reklamowych (remarketing). Dzięki temu po odwiedzeniu przez Państwa naszej strony internetowej, podczas dalszego korzystania z Internetu mogą na Państwa komputerze wyświetlać się nasze ogłoszenia reklamowe. Odbywa się to dzięki plikom cookie, zapisywanym w Państwa przeglądarce podczas odwiedzin na różnych stronach i analizowanym przez LinkedIn, a dotyczącym korzystania przez Państwa z ofert internetowych.

Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące korzystania.

Podstawą prawną korzystania z Piksela LinkedIn jest art. 6 ust. 1, zdanie 1, lit. a RODO (wyrażenie zgody). Możesz edytować ustawienia plików cookie klikając .

Miejsce przetwarzania danych: USA

Dane kontaktowe oferenta usług trzecich: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych przez Facebook zawiera Politykę prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

7.6. Ankiety online z easyfeedback

W celu przeprowadzania ankiet i badań korzystamy z usług firmy easyfeedback GmbH w Koblencji. softgarden przeprowadza ankiety i dokonuje ich analizy. Celem ankiet jest poprawa usług i produktów softgarden, ich dalszy rozwój, wzrost zadowolenia osób z nich korzystających, oraz przeprowadzenie ankiet dla klientów i badań w związku z Recruiting Trends.

Pozyskiwanie danych w ramach ankiet odbywa się standardowo z zachowaniem procedury szyfrowania SSL SHA256 (SSL 3.0 Fallback dezaktywowany), ich dostęp dla autora (klienta) dostępny jest z zachowaniem identycznie bezpiecznego połączenia.

Uczestnictwo w ankietach jest dobrowolne. W każdej chwili możliwe jest zaniechanie udziału w ankiecie poprzez zamknięcie okna przeglądarki. Odpowiedzi, udzielone do chwili przerwania, pozostają do dyspozycji softgarden.

Uczestnictwo w ankietach jest zasadniczo anonimowe. System ankietowania nie jest w stanie utworzyć połączenia między Tobą a wynikami ankiet. Proszę pamiętać o niepodawaniu danych osobowych, które mogłyby pozwolić na Twoją identyfikację.

Podstawą prawną art. 6 ust. 1, zdanie 1, lit. f RODO (uprawniony interes). Uprawnionym interesem softgarden jest poprawa usług i produktów softgarden, ich dalszy rozwój, wzrost zadowolenia osób z nich korzystających, oraz przeprowadzenie badań w związku z Recruiting Trends.

Opcje Cookie-Tracking i blokada IP zapobiegająca wielokrotnemu uczestnictwu nie są aktywowane.

Bliższe informacje zawarto w zasadach ochrony danych easyfeedback: https://easy-feedback.de/privacy/datenschutzerklaerung

7.7. Generowanie leadów za pomocą snapAddy

W celu wydajnego generowania leadów wykorzystujemy oprogramowanie „snapAddy” firmy snapADDY GmbH, Haugerkirchgasse 7, 97070 Würzburg.

Za pomocą oprogramowania można zidentyfikować możliwe osoby do kontaktu z potencjalnych, zainteresowanych firm. Dzieje się to w sposób zautomatyzowany, w tym celu skanowane są profile w sieciach biznesowych Xing i LinkedIn oraz przenoszone do naszego systemu CRM.

Przetwarzane są publicznie dostępne dane, które upubliczniliście Państwo na Waszym profilu Xing i/lub LinkedIn. Dane te są wzbogacone ew. przez dane firmy ze stopki strony internetowej Państwa firmy lub inne publiczne źródła.

snapADDY GmbH funkcjonuje jako podmiot przetwarzający, jest przez nas kontrolowany i podlega naszym instrukcjom. Dalsze informacje na temat ochrony danych w snapADDY znajdziesz na stronie: https://www.snapaddy.com/de/legal/datenschutz.html

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO (uprawniony interes). Naszym interesem jest nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi klientami i interesantami.

7.8. Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Dzięki temu typowi usługi, użytkownicy bezpośrednio poprzez tę aplikację mogą przeglądać i prowadzić interakcje z treściami umieszczonymi na zewnętrznych platformach.
Jeśli taka usługa jest zainstalowana, może ona gromadzić dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy z niej nie korzystają.

7.8.1. Zamieszczenie filmów wideo z serwisu YouTube

Na naszej stronie zamieszczamy filmy z serwisu Youtube celem umożliwienia bezpośredniego udostępnienia naszych treści. Opcja ta pozwala na wyświetlanie treści strony serwisu Youtube na części obszarów naszej strony. Pobieranie filmu z serwisu Youtube odbywa się poprzez osobne kliknięcie. W przypadku otwarcia strony z zamieszczonym filmem, włączenie filmów z serwisu Youtube powoduje automatycznie połączenie Twojej przeglądarki z serwerami Youtube.
Nasze filmy włączone są w tak zwanym „rozszerzonym trybie ochrony danych”. Oznacza to, że YouTube nie zapisuje automatycznie plików cookie, jeżeli wiąże się to z poznaniem treści filmu.. Dzieje się to jednak dopiero po otwarciu zamieszczonego w treści strony filmu i przejściu na inne strony lub przekierowaniu na stronę serwisu Youtube. Dopiero wtedy serwis YouTube i inne usługi Google ustanawiają pliki cookie. Włączając film wyrażasz zgodę na zapis plików cookie oraz związany z tym tracking. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień plików cookie lub cofnięcie zgody bez podania przyczyny. Proszę pamiętać, że nie wyrażając zgody na zastosowanie pików cookie nie ma możliwości obejrzenia filmu.
Miejsce przetwarzania danych: USA
Informacje kontaktowe oferenta: Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland – Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

7.9. Baqend Speed Kit

Baqend Speed Kit to wtyczka firmy Baqend GmbH skracająca czas ładowania się strony poprzez przeniesienie zapytań przez stronę Baqend Cache-Infrastruktur.

Standardowo Speed Kit nie korzysta z plików cookie, danych logowania ani innych informacji identyfikacyjnych przyspieszanej strony. Zatem Speed Kit nigdy nie zetknie się z wrażliwymi danymi użytkownika. Ponadto Baqends Server nie zapisuje i nie przetwarza plików cookie ani danych logowania użytkowników Speed Kit.

patrz w tej sprawie również: https://www.baqend.com/guide/topics/speed-kit/privacy/

7.10. Prowadzenie seminariów online

Od czasu do czasu oferujemy seminaria online, aby dać Ci możliwość wymiany poglądów z nami i innymi ekspertami HR na tematy i nowe trendy w dziedzinie zarządzania kandydatami. Do prowadzenia seminariów online używamy platformy “GoTo Webinar” firmy LogMeIn, Inc. Proces rejestracji na seminarium odbywa się za pośrednictwem GoTo Webinar. Użytkownik zostaje przekierowany na stronę GoTo Webinar, klikając na link rejestracyjny. GoTo Webinar działa jako procesor, jest przez nas kontrolowany i podlega naszym instrukcjom. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w GoTo Webinar można znaleźć tutaj: https://www.logmein.com/de/legal/privacy

Rejestracji na webinaria można dokonać poprzez stronę GoTo Webinar lub za pomocą formularzy rejestracyjnych udostępnionych przez softgarden. W celu uzyskania informacji na temat formularzy zobacz Salesforce i Pardot.

Aby zarejestrować się i przeprowadzić webinar, przetwarzamy następujące dane osobowe:
– Imię i nazwisko,
– nazwa firmy,
– adres e-mail
– Numer telefonu (nieobowiązkowo)
Do rejestracji wymagane są: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres e-mail. Opcjonalnie, podczas rejestracji możesz podać nam swój numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (wykonanie umowy).

W zamian za bezpłatny udział w naszym webinarze, prześlemy Ci pocztą elektroniczną dokumenty i materiały informacyjne dotyczące webinaru. Podstawą prawną przetwarzania niezbędnych do tego danych jest również art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (realizacja umowy).

W celu przeprowadzenia webinaru zbierany jest również Państwa adres IP oraz inne dane użytkowe. Dane te są technicznie niezbędne do udostępnienia Państwu oferty online. Ponadto podczas korzystania z GoTo Webinar pliki cookie są zapisywane na Twoim komputerze. O tym, jakie to są pliki cookie i do czego są wykorzystywane, można przeczytać tutaj: https://www.logmein.com/de/legal/privacy.

Za Twoją zgodą, wykorzystamy zebrane dane do skontaktowania się z Tobą po webinarze:
– Aby uzyskać Twoją zgodę za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu wysyłania Ci naszego biuletynu lub innych wiadomości marketingowych.
– Aby skontaktować się z Tobą telefonicznie lub pocztą elektroniczną w celu zaoferowania Ci dostosowanej do Twoich potrzeb prezentacji produktu.
Podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych do tego celu jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę można odwołać w każdej chwili bez podawania przyczyn i ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@softgarden.com .

Usuwamy Państwa dane, gdy nie są one już potrzebne do celów przetwarzania, gdy wycofali Państwo swoją zgodę, jak również gdy skorzystali Państwo z prawa do usunięcia danych i nie istnieją ustawowe obowiązki przechowywania danych lub powody prawne do ich przechowywania.

7.11. Oceny klientów za pośrednictwem eKomi

Wykorzystujemy technologię eKomi Ltd., Zimmerstraße 11, 10969 Berlin („eKomi”) w celu oceny oferenta i produktu przez naszych klientów oraz w związku z naszym zarządzaniem jakością. W tym celu zintegrowaliśmy na tej stronie oprogramowanie eKomi, służące do oceny. Za pomocą tego oprogramowania oceny możliwe jest dokonanie anonimowej oceny współpracy z nami po wykonaniu przez nas usługi.  [Prosimy opisać tutaj zastosowane generowanie oceny]

W każdej chwili możliwe jest wyrażenie sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych w celu wysłania tego maila. Sprzeciw należy skierować do [Twoje przedsiębiorstwo]

W celu realizacji warunków technicznych zawarto porozumienie z eKomi. eKomi podejmuje działania organizacyjne i techniczne celem ochrony tych danych. Przechowywanie i kasowanie tych danych odbywa się zgodnie z ustawowo wymaganymi okresami przechowywania. Dokładniejsze informacje na temat ochrony danych przez eKomi dostępne są tutaj www.ekomi.de/de/datenschutz.

Dokonując oceny w systemie eKomi możliwe jest podanie adresu e-mail, za pomocą którego skontaktujemy się później w sprawie oceny. Możliwe jest tą drogą np. udzielenie odpowiedzi na krytykę, pytania lub udzielenie pomocy w inny sposób. Informujemy, że podanie adresu e-mail jest dobrowolne.

Podstawą prawną wykorzystania Twoich danych do wysłania e-maila dotyczącego oceny jest Twoja zgoda według art. 6 ust. 1 lit. a RODO

7.12. Planowanie z Chili Piper

Korzystamy z usługi świadczonej przez Chili Piper Inc. z siedzibą w USA, aby usprawnić planowanie spotkań w celach biznesowych. Dzięki temu mają Państwo możliwość umówienia się na spotkanie z jednym z naszych doradców handlowych bezpośrednio na naszej stronie internetowej. W związku z tym oprócz nas mogą być przetwarzane, przekazywane i przechowywane przez Chili Piper w USA następujące dane:

 • Pełna nazwa
 • Tytuł i stanowisko pracy
 • Dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, telefon, adres firmy
 • Lokalizacja
 • Pozostałe szczegóły i treść podano poniżej

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, bez której nie możemy przyjmować wizyt za pośrednictwem Chili Piper. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych w USA, prosimy o kontakt w inny sposób. Poziom ochrony danych w USA może różnić się od tego w UE/EOG. Z dostawcą została zawarta umowa o realizację zamówienia, która zawiera również standardowe klauzule umowne wymagane w przypadku przekazywania danych do USA przez kraje trzecie. Dalsze informacje na temat ochrony danych w Chili Piper można znaleźć tutaj: Polityka prywatności | Chili Piper.

7.13. Systemy przetwarzania naszych danych

Do przetwarzania danych osobowych wykorzystujemy wewnętrznie różne systemy.

7.13.1. System poczty elektronicznej, system współpracy, system wideokonferencyjny.

Do obsługi zapytań i ogólnej komunikacji z klientami, zainteresowanymi stronami, użytkownikami naszego oprogramowania, dostawcami, innymi partnerami biznesowymi i innymi grupami osób, których dane dotyczą, używamy systemu chmurowego “Outlook” i usługi wideo “Teams” w ramach subskrypcji Microsoft 365. Dostawca jest

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place,
South County Business Park Leopardstown Dublin 18,
D18 P521 Irlandia.

Dane przetwarzane są z reguły na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie można jednak wykluczyć transferu danych do USA i innych niebezpiecznych krajów trzecich ze względu na system chmury. W takich przypadkach Microsoft Ireland, jako podmiot przetwarzający dane, uznaje standardowe klauzule umowne opracowane przez Komisję UE (w module “podmiot przetwarzający”) za odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) GDPR.

7.13.2. Wnioski o wsparcie i wnioski osób, których dane dotyczą

Do wsparcia użytkowników końcowych, jak również do przetwarzania i dokumentowania zapytań osób, których dane dotyczą, softgarden używa platformy wsparcia Zendesk.

Podczas korzystania z platformy dane są przekazywane do krajów trzecich (Singapur, USA). Aby zapewnić porównywalny poziom ochrony danych podczas przetwarzania danych w krajach trzecich, zawarliśmy z dostawcami umowę o ochronie danych, która zawiera ogólne standardowe klauzule umowne (odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c DSGVO).

Podstawą prawną korzystania z Zendesk jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Użytkownik ma również możliwość skontaktowania się z nami w inny sposób (np. za pomocą poczty elektronicznej). Więcej informacji oraz zakres przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności na stronie https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/.

8. Dalsze informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

8.1. Środki prawne

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane przez administratora danych do celów prawnych w postępowaniach sądowych lub do ochrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z niewłaściwego użytkowania produktów softgarden lub usług powiązanych. Użytkownik jest świadomy faktu, że władze mogą zażądać od Softgarden ujawnienia danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. e RODO.

8.2. Informacje niezawarte w niniejszej polityce prywatności

O dodatkowe informacje na temat gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można w każdej chwili poprosić administratora danych, korzystając z podanych danych kontaktowych.

8.3. Prawa użytkowników

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w każdej chwili dowiedzieć się, czy ich dane osobowe są przechowywane, i mogą skontaktować się z administratorem w celu skorzystania z prawa dostępu do przechowywanych danych (prawo dostępu), sprawdzenia ich dokładności (prawo do sprostowania), zażądania ich uzupełnienia i aktualizacji, zażądania ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), zażądania ograniczenia przetwarzania (prawo do ograniczenia) oraz przeniesienia/żądania przeniesienia danych w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (możliwość przenoszenia danych). Prawa te obowiązują, o ile nie istnieją ważne i/lub uzasadnione powody po stronie administratora, aby postąpić inaczej. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@softgarden.com lub pocztą na adres podany powyżej.

Mogą Państwo również w każdej chwili skorzystać z prawa do sprzeciwu bez podania przyczyn oraz zmienić lub całkowicie odwołać złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody ze skutkiem na przyszłość. Mogą Państwo przesłać odwołanie do partnera umowy pocztą, e-mailem lub faksem. Nie ponosicie Państwo żadnych kosztów poza kosztami pocztowymi lub kosztami transmisji według obowiązujących stawek podstawowych. Należy jednak pamiętać, że dalsze korzystanie z oprogramowania nie jest wtedy możliwe.

8.4. Okres przechowywania danych

Jeżeli Państwa dane nie są już potrzebne do wyżej wymienionych celów lub jeżeli w niniejszej polityce prywatności zostaną wyraźnie podane inne informacje dotyczące terminów usuwania danych, zostaną one usunięte, o ile cel przetwarzania danych został osiągnięty. Jeżeli dane muszą być przechowywane z przyczyn prawnych, ich przetwarzanie jest ograniczone. Dane te nie są już wtedy dostępne do dalszego wykorzystania.

Produkty softgarden nie obsługują zapytań „do not track” z poziomu przeglądarek internetowych.

8.5. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca podejrzewanego naruszenia, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych stanowi naruszenie przepisów RODO. Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 RODO.

8.6. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

softgarden zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie poprzez poinformowanie użytkowników na tej stronie. Dlatego zaleca się użytkownikom regularne odwiedzanie tej strony i sprawdzanie daty ostatniej zmiany wskazanej w dolnej części strony. Jeśli użytkownik odrzuci zmianę polityki prywatności, nie może już korzystać z usług firmy softgarden i może poprosić firmę softgarden o usunięcie swoich danych osobowych. O ile nie określono inaczej, aktualna polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych przechowywanych przez administratora danych na temat użytkownika.

9. Version

Document ID: D402pl

valid from 2023-03-10

Rev. 2.1