/

/

Jaki będzie świat przyszłości? Materiał przygotowany we współpracy z OLX Praca

Jaki będzie świat przyszłości? Materiał przygotowany we współpracy z OLX Praca

Jaka będzie rekrutacja przyszłości i co zmieni się na rynku pracy za 10 lat? Przytaczamy prognozy przygotowane przez OLX Praca we współpracy z FutureS Thinking Group, które znalazły się w raporcie „Prognozy przyszłości. Know How 2021”.
4.6/5
4.6/5 Ocena

Spis Treści

Udostępnij artykuł

Zachęcamy do skonfrontowania własnej wizji rozwoju sytuacji ze scenariuszami nakreślonymi przez badaczy!

Poniża publikacja jest wynikiem naszej współpracy z portalem OLX Praca, z którym system rekrutacyjny softgarden ma uruchomioną integrację w zakresie publikacji ofert pracy.

Ułatwienie pracy rekruterów

OLX to jeden z najpopularniejszych serwisów ogłoszeniowych w Polsce, z którego korzysta miesięcznie ponad 13 milionów użytkowników, a „Praca” jest jego najbardziej zasięgową kategorią. We wrześniu 2020 był najliczniej odwiedzanym portalem pracy w Polsce, do którego zawitało 3,15 mln internautów. Wiemy, jak ważna jest dla rekruterów możliwość prostej publikacji ofert pracy na tym portalu, dlatego jest on zintegrowany z naszym systemem ATS, co oznacza, że w ramach opcji multipostingu możliwe jest proste, bezpośrednie publikowanie na nim ogłoszenia bez konieczności ręcznego wklejania treści do formularza.

Każda z firm używających systemu softgarden może skorzystać z tej opcji, jeśli tylko ma założone konto klienta na OLX Praca. Przy czym zakupu pakietów ogłoszeń dokonuje bezpośrednio w OLX, bez konieczności robienia tego za naszym pośrednictwem. 

Integracja z narzędziami rekrutacyjnymi typu ATS to dla OLX Praca kluczowe zagadnienie. Chcemy nie tylko dostarczać wartościowych kandydatów, ale również pośrednio wpływać na budowanie trwałych relacji na linii pracodawca – pracownik, które w naszej opinii są kluczowe, nie tylko z perspektywy skrócenia time-to-hire, ale również budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy w oczach kandydata. I to nie tylko kandydata na tu i teraz, ale również kandydata sympatyzującego z marką (pracodawcy) nawet wtedy, gdy w danym momencie nie doszło do rozpoczęcia współpracy.

Coraz więcej mówi się o EVP, o wartościach firmowych. Warto, aby emocjonalnie przywiązać do siebie kandydata najpierw poprzez kreację ogłoszenia, a później poprzez świadomy i oparty na wzajemnym szacunku proces rekrutacyjny, zrealizowany przy pomocy narzędzia rekrutacyjnego – komentuje Marzena Solak, key account manager OLX Praca.

A dla nas OLX to nie tylko partner w zakresie publikacji ofert, ale również wartościowych treści. Wydany przez portal raport „Prognozy przyszłości. Know How 2021” to ciekawe podsumowanie rynku pracy w 2020 i opis, jak wpłynęła na niego pandemia, ale też próba zmierzenia się z tematem, jak będzie on wyglądał za dziesięć lat. Eksperci zaproszeni do współpracy przez OLX Praca, czyli FutureS Thinking Group: firma Zuzanny Skalskiej – 360Inspiration oraz studio strategiczno-projektowe Greenhat Innovation, przygotowali 4 alternatywne prognozy, pokazujące, że świat za 10 lat może się bardzo różnić od tego, jak wygląda dzisiaj. Zgodnie z ich założeniami, w przyszłości 2030+ możemy brać pod uwagę takie warianty jak: czuły kapitalizm (kind capitalism), aktywna odnowa (active restoration), mniej wystarczy (less is enough) oraz kapitalizm nadzorujący (surveillance capitalism).

Czuły kapitalizm

W tej narracji mówimy o rzeczywistości powszechnego dostatku oraz jednostce w centrum zainteresowania. Cały rozwój świata opiera się o technologię, a dostęp do niej jest kluczowy w kontekście ułatwienia życia społeczności, zachowania wysokiego standardu życia i pracy.  Większość aktywności przenosi się do online, w tym nauka i praca, dlatego dojazdy przestają być problemem, a w razie konieczności przemieszczenia się, dostępne są przyjazne środowisku środki masowego i indywidualnego transportu. Ochrona środowiska nabiera priorytetowego znaczenia i jest prawnie zagwarantowana.

Postęp technologiczny wymusił z jednej strony automatyzację najprostszych prac, a z drugiej spowodował przesunięcie ciężaru na samorealizację i czas wolny. Ludzie skupiają się na własnym rozwoju, a praca ma im umożliwiać stałe doskonalenie się.

Liderami stają się firmy, które dysponują kadrami najlepiej dopasowanymi do warunków czułego kapitalizmu, pozyskiwanie top talentów zyskuje na znaczeniu. Pracownicy nowych czasów to osoby o rozwiniętych kompetencjach cyfrowych i umiejętnościach społecznych, doskonale radzące sobie w zdalnej współpracy i zarządzaniu zespołem. Jednocześnie wielkie korporacje i firmy technologiczne przejmują rolę państwa opiekuńczego, dbając o wszystkich swoich interesariuszy. Gospodarka jest w okresie wzrostu, ale era przemysłowa definitywnie przekształciła się w erę usług i doświadczeń.

Aktywna odnowa

W tej narracji mówimy o rzeczywistości powszechnego dostatku oraz społeczności w centrum zainteresowania. Dzięki wprowadzeniu powszechnego dochodu gwarantowanego praca zarobkowa przestaje być niezbędna, a ludzie mogą skupić się na działaniach związanych ze swoimi zainteresowaniami i chęcią rozwoju. Praca staje się świadomym wyborem, a podział na „lepsze” i „gorsze” zajęcia traci na znaczeniu.

Wszystko to w ramach nadrzędnej idei rozwoju społeczności i planety. Dbałość o środowisko, zasoby naturalne i bioróżnorodność ma kluczowe znaczenie. Aktywności oceniane są przez pryzmat ich oddziaływania na środowisko naturalne. Państwo opiera się na gospodarce cyrkularnej, a ekonomia zysku zmienia się w ekonomię wspólnotowości i działania na rzecz wspólnego dobra.

Praca ma służyć społeczności, a wprowadzenie PDG sprawiło, że kluczowe w niej jest poczucie satysfakcji wynikające z pozytywnego działania dla ogółu. Dzięki technologii i automatyzacji ludzie mają więcej czasu na twórcze działania wspierające rozwój wspólnoty. W związku z tym, że praca jest dobrowolna i traktowana jako pasja, zacierają się granice między życiem prywatnym a zawodowym i zatrudnienie przyjmuje bardziej elastyczną formę.

Wymiana wiedzy ma charakter horyzontalny, dominują płaskie struktury. Miejsce pracy ma być przede wszystkim przyjazne, a pracodawcy czują odpowiedzialność nie tylko za pracowników, ale także zgromadzone wokół nich społeczności. Kluczowe kompetencje to inteligencja społeczna i umiejętność współpracy.

Mniej wystarczy

W tej narracji mówimy o rzeczywistości powszechnego niedoboru (zahamowania) oraz społeczności w centrum zainteresowania.

Zgodnie z tą wersją przyszłości kluczowe staną się mikrospołeczności, lokalne wspólnoty, zakreślane 15-minutowym dystansem. Wszystko, co ważne powinno być w jego ramach dostępne, a olbrzymie znaczenie ma aktywność prospołeczna wewnątrz tych „baniek”. W związku z ograniczonym wzrostem i stanem posiadania rozwija się spółdzielczy model dystrybucji dóbr. Bardziej liczy się dostęp od własności, stąd ważnymi hasłami są „co-housing” i „co-living”. Mieszkanie nie ma już manifestować statusu społecznego.

Na znaczeniu zyskują innowacje społeczne, nieprzekładające się na zamożność jednostek, lecz na wzbogacenie społeczności. Ważne są relacje międzypokoleniowe – aktywizowanie seniorów, wychowywanie dzieci we wspólnocie i dbanie o ich edukację.

Stawia się na pracę zespołową, wspólne wypracowywanie rozwiązań, uzupełnianie się kompetencyjne przez pracowników. Technologia jest ważna, jednak nie jest niezbędna dla rozwoju społeczeństwa i pracy. Za to bardzo cenione są efekty pracy ludzkich rąk – rzemiosło, indywidualna wytwórczość. Stawia się na wymianę doświadczeń i edukację przyszłych pokoleń.

Kapitalizm nadzorujący

W tej narracji mówimy o rzeczywistości powszechnego niedoboru (zahamowania) oraz jednostce w centrum zainteresowania. Stan posiadania ma kluczowe znaczenie w odniesieniu do pozycji i statusu społecznego. Dlatego też praca przynosząca wymierne korzyści materialne jest bardzo ważna. Chęć posiadania jest motorem napędowym pracowników, aktywizującym ich do rozwoju zawodowego.

Brakuje zaangażowanych liderów i społeczności, a w świecie zdominowanym przez jednoosobowe gospodarstwa domowe, dochodzi do coraz większego skażenia środowiska. W miastach rozwija się system zamkniętych osiedli dla osób o podobnym statusie społecznym, pozwalających na zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb bez konieczności ich opuszczania. Dominuje praca zdalna, liczy się komfort jednostki, a firmy zapewniają pracownikom mieszkania zaprojektowane tak, aby zwiększały efektywność ich aktywności zawodowej. Pracownik traktowany jest jako inwestycja, wszystko to, co wpływa na jego produktywność, jest finansowane przez firmę.

Ważną walutą są dane – z jednej strony pozwalają one ludziom na zakup pożądanych dóbr, z drugiej są powszechnie wykorzystywane w biznesie, a większość decyzji podejmowana jest w oparciu o algorytmy. Względnie niskie zarobki połączone z dużymi potrzebami konsumpcyjnymi, sprawiają, że ludzie chętnie decydują się na odpłatne dzielnie się danymi o sobie. Zaciera się granica między życiem prywatnym i zawodowym – w jednym z nich udostępnia się dane, które są analizowane w drugim. Prywatność jest bardzo ograniczona.

Podsumowanie

Opisane powyżej scenariusze rzeczywistości mogą się nam wydawać czymś odległym, ale czy nie widzimy już dzisiaj pewnych oznak, wskazujących na to, że każdy z nich może się w jakimś stopniu spełnić? Na pewno rok 2020 przyniósł wiele zmian, nie tylko w tym, jak funkcjonuje biznes, ale także w odniesieniu do całych społeczności – inaczej pracujemy, uczymy się, spędzamy wolny czas. W odmienny sposób wyglądają nasze relacje z kolegami z pracy, czy zarządzanie zespołem. Funkcjonujemy bardziej na poziomie indywidulanym, a wiele relacji przeniosło się do świata online. Nowa sytuacja na rynku wymusiła też konieczność reskillingu u wielu pracowników i zatarła podział pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Mniej się przemieszczamy, więc czasu spędzamy w domu. Czy to nie jest punkt wyjścia do wielkich zmian społecznych? Przekonamy się o tym pewnie za jakiś czas.

Jako rekrutacyjny i merytoryczny partner polskich pracodawców, staramy się zawsze naświetlać kluczowe obszary, przedstawiać możliwe rozwiązania, wspierać w obieraniu szerokiej, czasami nieszablonowej perspektywy. Rok 2020 pokazał nam wszystkim, że świat nie rozwija się liniowo, że – jako pracodawcy – musimy być przygotowani na różne scenariusze. W świetle takiego postrzegania nie mówimy już o jednej możliwej przyszłości, ale o kilku przyszłościach, które są prawdopodobne. My te przyszłości wspólnie z ekspertami wykreowaliśmy celem oswojenia, przygotowania do nich pracodawców oraz implementacji rozwiązań, które nie tylko utrzymają biznes, ale przede wszystkim go rozwiną. Co kluczowe, w każdym wariancie przyszłości to właśnie „praca” nabiera szczególnego znaczenia, jest definiowana inaczej w zależności od kontekstu i ułożenia jej na płaszczyznach „ja-jednostka”, „my-społeczność”, „dostatek/ rozkwit”, „niedobór/ zahamowanie”. Po więcej szczegółów serdecznie zapraszam do naszego raportu, dostępnego tutaj – dodaje Marzena Solak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Interesujące opracowania